“Bardzo Śmieszne Piosenki” – Katarzyna Żak z zespołem